سپهر سلیمی
وبلاگ سپهر سلیمی
آرشیو وبلاگ
      دوستداران حیوانات و محیط زیست (حیوانات، محیط زیست، میراث طبیعی و فرهنگی)
از انجام رزمايش نظامي در پارك‌هاي ملي خودداري كنيد نویسنده: سپهر سلیمی - شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٦

فرمانده ستاد كل نيروهاي مسلح با صدور بخشنامه‌اي به قواي مسلح كشور اعلا‌م كرد:

از انجام رزمايش نظامي در پارك‌هاي ملي خودداري كنيد

روزنا- مژگان جمشیدی : هنوز 6 ماه از برگزاري رزمايش توسط يكي از ارگان‌هاي نظامي در حريم پارك ملي كوير و داخل ناحيه امن منطقه حفاظت‌شده كوير در 50 كيلومتري تهران نگذشته كه فرمانده ستاد كل نيروهاي مسلح كشور با ابلا‌غ بخشنامه‌اي، خطاب به تمامي قواي مسلح كشور برگزاري هرگونه مانور در مناطق حفاظت‌شده سازمان حفاظت محيط زيست و پارك‌هاي ملي را ممنوع اعلا‌م كرد.

سرلشكر فيروزآبادي‌با ابلا‌غ اين بخشنامه در تاريخ 13/9/86 با تاكيد بر ضرورت حفظ مناطق چهارگانه سازمان محيط زيست براي نسل‌هاي بعد، از قواي مسلح درخواست كرده چنانچه به هر دليلي پيش‌تر وارد مناطق حفاظت‌شده شده‌اند، با اعلا‌م موضوع به ستاد كل نيروهاي مسلح، چگونگي تخليه و خروج را از طريق اين ستاد پيگيري نمايند. خبر <كانون عالي گسترش فضاي سبز و حفظ محيط زيست ايران> در اين باره كه دو روز قبل روي خروجي سايت اين كانون منتشر شد هر‌چند كوتاه اما بسيار اميدوار‌كننده بود، از اين جهت كه بعد از اين ديگر امنيت و آرامش هيچ پناهگاه حيات وحش و هيچ پارك ملي‌اي تهديد نمي‌شود.

پارك ملي ناي‌بند،‌منطقه حفاظت‌شده دنا،‌پارك ملي خجير، ‌پارك ملي سرخه‌حصار،‌منطقه حفاظت‌شده جاجرود، ‌پارك ملي و منطقه حفاظت‌شده كوير و... همه اكوسيستم‌هاي بكري هستند كه در سال‌هاي گذشته بنا به ضرورت‌هاي خاص براي انجام رزمايش در اختيار نيروهاي مسلح كشور قرار گرفته بود، ‌در حالي كه هميشه اين پرسش اساسي مطرح بود كه آيا به‌راستي هيچ نقطه ديگري در اين كشور به‌جز مناطق تحت حفاظت سازمان محيط زيست كه كانون‌هاي تنوع زيستي ايران به شمار مي‌روند، وجود نداشته كه هميشه زيستگاه امن وحوش به ميدان تير و مانور بدل شده است، آن هم در شرايطي كه تنها 7 درصد خاك كشور به عنوان مناطق تحت حفاظت در اختيار سازمان محيط زيست است و 93 درصد ديگر آزاد است؟! نتيجه اين اقدامات در سال‌هاي گذشته چيزي نبوده جز رانده‌شدن و مهاجرت گروهي گله‌هاي آهو و قوچ و ميش و كل و بز و گور‌خر به بيرون از مناطق و بعد هم شكار آنها. در برخي موارد هم لا‌شه جنين‌هايي روي زمين به‌جا مانده كه در اثر ترس و وحشت جانوران ماده سقط شده و از بين رفته‌اند و يا بعضا لا‌شه جانوراني كه اشتباها هدف گلوله يا خمپاره قرار گرفته‌اند و در اين گيرودار قرباني شده‌اند. ‌ به هر حال، اقدام طبيعت‌دوستانه فرماندهي ستاد كل نيروهاي مسلح كشور را كه با صدور بخشنامه‌اي اميدواركننده و در 4 بند خواستار ممانعت همه قواي مسلح از ورود به مناطق تحت حفاظت شده،‌در وهله نخست بايد به فال نيك گرفت و در شرايطي كه گاهي حتي بسياري از مسوولا‌ن ارشد كشور همچون معاون رئيس‌جمهور، <‌سياست‌هاي حفاظت از محيط زيست را توطئه غرب عليه دنياي اسلا‌م> مي‌دانند،‌چنين بخشنامه‌اي را به عنوان نقطه‌عطفي در آشتي بين نهادهاي نظامي با طبيعت به ثبت رساند.

دلا‌ور نجفي،‌معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان محيط زيست كه پيش از اين چندين بار با مسوولا‌ن ستاد كل نيروهاي مسلح وارد مذاكره شده با تاييد اين بخشنامه به خبرنگار اعتماد ملي گفت: <با توجه به اثرات مخربي كه رزمايش‌ها مي‌توانست براي زيستگاه‌ها به دنبال داشته باشد در مدت يك سال اخير جلسات متعددي با معاونت پشتيباني ستاد كل نيروهاي مسلح،‌سردار نقدي و نيز معاون اطلا‌عات و عمليات ستاد كل، ‌سردار شادماني داشتم و حتي با همراهي آقايان از بعضي از اين مناطق از جمله پارك ملي ناي‌بند در بوشهر و پارك ملي كوير بازديد هم كرديم كه خوشبختانه هر دوي آقايان ديدگاه خوبي نسبت به محيط زيست داشتند و حتي بارها خطاب به ارگان‌ها عتاب مي‌كردند كه چرا بدون مجوز و بدون رعايت ضوابط و مقررات وارد مناطق شدند و نتيجه اين پيگيري‌ها و مكاتبات خانم جوادي با فرماندهي ستاد كل منجر به صدور اين بخشنامه شد.>

دلا‌ور نجفي به بخشي از سخنان سردار نقدي اشاره مي‌كند كه گفته:‌ <همه اين ذرات بدون حكمت خلق نشدند حتي همان سوسك، ‌اين حقيقتا عالم هستي است و فقط آدم‌هاي ]...[ دست به تخريب آن مي‌زنند و اينكه گاهي بعضي از مسوولا‌ن اين مسائل را تمسخر مي‌كنند چيز غلطي است.>

گفتني است پيش از اين در تيرماه سال جاري هم بخشنامه ديگري توسط معاون اطلا‌عات و عمليات ستاد كل نيروهاي مسلح در چند بند صادر شده بود. وي در اين بخشنامه انجام رزمايش در محدوده پارك‌هاي ملي،‌ پناهگاه‌هاي حيات وحش و آثار طبيعي - ملي،‌قنوات و مسيل‌ها و حريم آثار تاريخي را به طور جدي ممنوع كرده و خواستار همكاري نيروهاي مسلح با سازمان محيط زيست شده بود. در عين حال اين بار فرماندهي ستاد كل نيروهاي مسلح با صدور بخشنامه‌اي جديد خطاب به نهادهاي نظامي و با ارسال يك حلقه لوح فشرده از اطلا‌عات مناطق چهارگانه سازمان محيط زيست به فرماندهان خود،‌ تاكيد كرده: 11- بعد از اين در انتخاب نقاط جديد استقرار يا رزمايش مقررات مربوطه به اين مناطق را جدا رعايت و از تعرض به آنها پرهيز شود. 2- چنانچه طرح‌هاي مصوب عمراني و پدافند غير‌عامل آن سازمان با مناطق مذكور تداخلي داشت پيش از هر اقدامي با گردش كار مستدل از اين ستاد كسب تكليف شود. 3- در مورد مناطق استقرار و مورد اختلا‌ف فعلي ضمن مذاكره و تفاهم سعي شود اختلا‌ف به حداقل كاهش يابد و در مواردي كه اختلا‌ف باقي است بدون تنش مسائل في‌مابين از طريق مراجع بالا‌تر حل و فصل شود. 4- حتي اگر در شرايط ويژه و ضرورت‌هاي پاسخگويي به تهديدها، ‌يگان‌ها مجبور به عبور و استقرار در اين مناطق هستند با اتخاذ تدابير ويژه ضايعات ناشي از اين حضور را به حداقل ممكن كاهش دهند و با سازمان محيط زيست در حفاظت از اين نقاط كه لا‌زمه زندگي سالم نسل‌هاي آينده كشور است همكاري نماييد.>

پادگان‌ها در مناطق همچنان پابرجاست

پرسش بعدي خبرنگار اعتماد ملي از معاون محيط طبيعي سازمان محيط زيست اين بود كه مطابق با اين دستورالعمل جديد آيا بعد از اين در هيچيك از مناطق تحت حفاظت محيط زيست مانوري برگزار نخواهد شد؟‌و ديگر اينكه تكليف پادگان‌ها و اراضي حفاظت‌شده‌اي كه در خجير و سرخه‌حصار و كوير و ناي‌بند در اختيار اين ارگان‌ها قرار گرفته چه مي‌شود و آيا اين مناطق تخليه مي‌شود؟‌نجفي در پاسخ به اين پرسش‌ها گفت:‌ما اميدواريم كه اينطور باشد و بر مبناي اين بخشنامه، ديگر هيچ مانوري در مناطق ما اتفاق نيفتد، در عين حال به طور همزمان رايزني‌هايي هم با وزرات دفاع داشتيم، چون واگذاري زمين به نيروهاي نظامي يا استقرار‌هاي موقت يا واگذاري‌هاي دائمي از طريق وزرات دفاع صورت مي‌گيرد و به عنوان مثال در ارتباط با اراضي پارك ملي ناي‌بند قرار شده وسعت استقرار نيروهاي نظامي در اين منطقه به حداقل كاهش يابد. وي افزود:‌ در مورد پارك ملي كوير هم پيشنهاد ما جابه‌جايي نيروهاست اما هنوز به نتيجه‌اي نرسيده‌ايم و در حال مذاكره هستيم. وي خاطرنشان ساخت‌: ‌انصافا ستاد كل نيروهاي مسلح همكاري خوبي با محيط زيست داشته و وقتي قرار شد گردش كار اين جلسات براي فرماندهي ستاد تهيه شود سردار نقدي شخصا مسائل زيست‌محيطي را لحاظ كردند و مورد توجه قرار دادند.

واكنش نجفي به رخدادهاي اخير در پارك ملي سرخه‌حصار

عبور خط لوله نفت ري - قوچك از قلب پارك ملي سرخه‌حصار آن هم با موافقت سازمان محيط زيست و سپس ممانعت اين سازمان، پرسش ديگر خبرنگار اعتماد ملي از نجفي بود. نجفي گفت: <متاسفانه علي‌رغم همه تلا‌ش‌هاي ما در سازمان، موفق به لغو اين موضوع نشديم و با اينكه يك‌سال و نيم مقاومت كرديم باز هم اين پروژه عملياتي شد.> اين در حالي است كه روزنامه اعتماد ملي 14 ماه پيش، در مهرماه سال گذشته، در گزارشي اعلا‌م كرده بود كه مجوز اين پروژه توسط معاون انساني سازمان محيط زيست صادر شده و رئيس سازمان محيط زيست هم با آن موافقت كرده است، اما امروز همين سازمان با پروژه مخالفت مي‌كند و نكته قابل توجه اينكه اداره كل محيط زيست استان تهران كه در يك‌قدمي پارك ملي سرخه‌حصار است تا دو ماه حتي خبر نداشته كه در منطقه‌اش تا 11 كيلومتر لوله‌گذاري شده است.

نجفي مي‌گويد: <من در آن زمان در سازمان محيط زيست نبودم و موافقتي هم نكردم و بعد هم خيلي تلا‌ش كردم كه حداقل احداث سازه را در مسير خط لوله به حداقل برسانيم و چند پيشنهاد داديم كه خط لوله را از داخل پارك به سمت حاشيه يا بيرون ببريم ولي مورد قبول واقع نشد و پروژه شروع شد تا اينكه اداره كل محيط زيست استان تهران دو ماه بعد موضوع را گزارش كرد كه به محض اطلا‌ع به دليل تخريب‌هاي صورت‌گرفته متوقف‌شان كرديم اما متاسفانه كميسيون امور زيربنايي دولت مسير موردنظر وزارت نفت را تاييد كرده و مجددا پروژه از همين مسير ادامه خواهد يافت.>

لینک ها :

+ خبرگزاری فارس : احمدی نژاد هیچ خدمتی به ایران نکرد

لینک      نظرات ()      

آخرین نوشته ها شروع پانزدهمین سال فعالیت وبلاگ دوستداران حیوانات و محیط زیست تبرئه انسان, تهمت به حیوان! ثبت یزد در میراث جهانی یونسکو و امید به بازگشت به مسیر توسعه پایدار حراج امنیت! کاشت برنج در روزهای هشدار بی آبی تروجان های آبی، مصیبت تازه زاینده رود! امید بی صدایان وبلاگم همین جاست، صحیح و سالم بعد از نامه جعلی؛ قاچاق یا انتقال قانونی شیرها به تهران؟! تجاوز به زاینده رود / گزارش تصویری
کلمات کلیدی وبلاگ محیط زیست (٦٠٩) اصفهان (٢٤٢) ایران (۱۸٩) حقوق حیوانات (۱٧٧) حیوانات (۱٠٧) زاینده رود (۱٠٢) فرهنگ (٩٦) حیات وحش (۸٧) حمایت از حیوانات (۸٦) میراث فرهنگی (٧٧) سیاست (٧۱) شکار (٥٤) حیوان آزاری (٥۱) سازمان حفاظت محیط زیست (٤۸) خشکی زاینده رود (٤۸) هندوستان (٤٧) ماهی قرمز (٤٧) آب (٤٤) مترو (٤٠) آلودگی محیط زیست (۳٧) عکس (۳٦) حیوان خانگی (۳٥) دیده بان حقوق حیوانات (۳٤) سگ (۳۳) سازمانهای غیر دولتی (۳٢) باغ وحش (۳٢) طنز (۳۱) آموزش (۳٠) جهانی (۳٠) وبلاگستان فارسی (٢۸) وبلاگ (٢٧) گفتگو (٢٦) سلامت (٢٥) انجمن حمایت از حیوانات (٢٢) شبکه سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی استان اصفهان (٢٠) وبلاگهای زیست محیطی (٢٠) تخریب (٢٠) موج سبز (٢٠) ساعت زمین (٢٠) عکس جمعه (۱۸) حیوانات شهری (۱۸) آلودگی هوا (۱۸) فقر (۱۸) گاوخونی (۱٧) گرمایش جهانی (۱٧) سیرک (۱٧) قطع درخت (۱٧) گونه در خطر انقراض (۱٧) خشکسالی (۱٦) درخت (۱٦) بهداشت (۱٥) جمعیت (۱٥) پرندگان (۱٤) محیط بان (۱٤) فرهنگ سازی (۱۳) ذبح حیوانات (۱۳) بنیاد جهانی میراث پاسارگاد (۱۳) نگهداری حیوانات (۱٢) تالاب (۱٢) مجلس (۱٢) مردم (۱٢) رسانه (۱۱) اقتصاد (۱۱) دروغ (۱۱) وبلاگ نویسان زیست محیطی (۱۱) سی و سه پل (۱۱) کوشندگان محیط زیست (۱٠) ترجمه (۱٠) نوروز (۱٠) دولت (۱٠) هنر (۱٠) قانون (٩) گربه (٩) حفاظت از محیط زیست (٩) خروس سپید (۸) مینیمال (۸) انتخابات (٧) اینترنت (٧) شهرداری (٧) هنرمندان (٧) ماهی رزمجو (٧) فیسبوک (٧) مناطق حفاظت شده (٧) قوه قضائیه (٧) دولت نهم (٧) شیر ایرانی (٦) یوزپلنگ (٦) صدا و سیما (٦) خلیج فارس (٦) نشان خرس قهوه ای (٦) گیاهخواری (٦) روزنامه (٦) سیزده بدر (٦) دامپزشکی (٦) اعتراض (٦) انسان (٦) شعر (٦) زلزله (٥) فوتبال (٥) نابودی (٥) طبیعت (٥) سد (٥) عقیم کردن (٥) قاچاق حیات وحش (٥) سمندر (٥) بهمنگان (٥) معصومه ابتکار (٥) پالایشگاه (٥) حیوان ستیزی (٥) احمدی نژاد (٤) زیستا (٤) پارازیت (٤) پرشین بلاگ (٤) رئیس جمهور (٤) پایگاه آگاهی رسانی محیط زیست (٤) فرهنگ دره شوری (٤) یاسر انصاری (٤) اگزوتیک پت (٤) فاجعه (٤) کوروش بزرگ (٤) امریکا (٤) گردشگری (٤) شورای شهر (٤) سبز (٤) مرگ (٤) ورزش (٤) سرطان (٤) یلدا (۳) خاتمی (۳) عقاب (۳) زن (۳) ایدز (۳) تاریخ (۳) نفت (۳) کارون (۳) خرافات (۳) جنگل (۳) توسعه پایدار (۳) خوزستان (۳) همایش اشتغال سبز (۳) مناسبت ها (۳) روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات (۳) wwf (۳) میراث طبیعی (۳) ماهی آکواریومی (۳) کاریکاتور زیست محیطی (۳) روز زمین (۳) صلح سبز (۳) تغییرات اقلیمی (۳) تلوبزیون (۳) greenblog (۳) شهروند (۳) منابع طبیعی (۳) صنایع (۳) اکوسیستم (۳) پاسخ (٢) آّب (٢) لاک پشت (٢) صرفه جویی (٢) مهدی بوترابی (٢) پارک ملی (٢) انرژی هسته ای (٢) حزب سبز (٢) پناهگاه (٢) بلای طبیعی (٢) عکس های جمعه (٢) دلفیناریوم (٢) آزمایش روی حیوانات (٢) انرژی سبز (٢) مخالف آزمایش روی حیوانات (٢) مناطق طبیعی (٢) جایزه نوروز (٢) حیوانات خاص (٢) تجارت حیوانات (٢) پاکسازی (٢) کودکان (٢) خرس (٢) تنوع زیستی (٢) مهاجرت (٢) زباله (٢) المپیک (٢) دریاچه ارومیه (٢) انرژی (٢) اوباما (٢) کتاب (٢) جشن (٢) شادی (٢) من (٢) خانواده (٢) مطبوعات (٢) خدا (٢) اخلاق (٢) کشاورزی (٢) تهران (٢) آینده (٢) اعتیاد (٢) شعار (۱) حشرات (۱) مهرگان (۱) امنیت (۱) مهرورزی (۱) خشونت (۱) کروبی (۱) ادبیات (۱) اصلاحات (۱) دانشجو (۱) پرشین بلاگ (۱) فیلم (۱) عشق (۱) دانشگاه (۱) نشریه (۱) مسابقه (۱) علم (۱) فلسفه (۱) اروپا (۱) تجمع (۱) خیانت (۱) پاسارگاد (۱) پژوهش (۱) هفت سین (۱) دموکراسی (۱) جنگلهای ابر (۱) جنگ (۱) اخلاقی (۱) جوان (۱) اسب (۱) بزرگداشت (۱) عرب (۱) نذر (۱) مانور آلودگی هوا (۱) آثار تاریخی (۱) دلار (۱) حسادت (۱) طبیعت س (۱) اتلاف آب (۱) تروجانهای آبی (۱) امداد رسانی به حیوانات (۱) چغاخور (۱) مرگ دلفین ها (۱) آندره گرز (۱) تلاش جهانی برای محیط زیست (۱) پاسداری از وطن (۱) پرنده زینتی (۱) امنیت زیستی (۱) باغ پرندگان (۱) دکتر کهرم (۱) میر حسین (۱) معماری سبز (۱) change (۱) پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (۱) مسائل اجتماعی (۱) مواد مخدر (۱) ام اس (۱) mtv (۱) آینده نو (۱) تخل (۱) global warming (۱) شگفتی های آفرینش (۱) ژورنالیست (۱) صنعت سبز (۱) آزبست (۱) مجموعه دروغ ها (۱) روز جهانی وبلاگ (۱) حفظ محیط زیست (۱) قطع برق (۱) گل آقا (۱) اصلاح طلبان (۱) دولت الکترونیک (۱) مافیا (۱) اسبچه خزر (۱) لوئیس فیروز (۱) فاضلاب (۱) حیوان (۱) بمب (۱) نادانی (۱) تنظیم خانواده (۱) روز جهانی محیط زیست (۱)
دوستان من + + فرم اهداء عضو + action on earth-element AN INCONVENIENT TRUTH Animal Science catalogue of life CATICEF Green Iran IUCN List of All Endangered Species Organic Agriculture Second ثـــانیــه TVE (Television Trust for the Environment). UNDP UNEP آبزي دان آبشار و كوه اتحادیه رفع آلودگی های هسته ای آتش‌نوشت اداره کل دامپزشکی اصفهان ارتباط صنعت ارمغان اشک های طبیعت آشیانه سبز میانکاله اعضاي هيأت علمي مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست اقیانوس آبی اکوگیک الفبای آب آلماگل اله تی تی گیلان آلودگی نوری آلودگی های هسته ای آلودگی هوا آموزش برپايي آکواريوم آمیزقلمدون انجمن اسب ایران انجمن پاسداران محيط طبيعی ايران انجمن حاميان سفر ايمن انجمن حمایت از حیوانات اسکاتلند انجمن حمایت از حیوانات امریکا انجمن حمایت از حیوانات انگلستان انجمن حمایت از حیوانات تگزاس انجمن حمایت از حیوانات تهران انجمن حمایت از حیوانات مالزی انجمن حمایت از حیوانات ویرجینیا انجمن حمايت از گربه ها انجمن دوچرخه سواران کوهستان رشت انجمن دوست داران محیط زیست انجمن سرزمین ما انجمن شوکای کرمانشاه انجمن علمی بیابان انجمن متخصصین علوم دام ایران انجمن نسیم سراب آناهیتا کنگاور انجمن يوزپلنگ آسيايي آنچه نمي دانيم نيز با ارزش است انستيتو آب و هوا اهواز سبز آوای سبز آوای فاخته آوای محیط زیست آونگ خاطره های ما ایران سبز ايران نامه ایرانیان گواه ایرانیان وبلاگ نویس در مالزی ایستاده زیر باران با طبیعت بالابان بام ایران بانک اطلاعات بخشی از زندگی براي طبيعت بلاگ نيوز بنیاد آزادی، رشد و آبادانی ایران-باران به کجا پناه ببریم بهار زمستانی بیولوژی و بیوتکنولوژی کشاورزی پرانتز پرشين تونز پرندگان ایران پریمک پژوهش در تاریخ ایران پلنگ زخمی پيام سبز پیچ گوشتی پیدا پنهان تابناک تاکستان تحقیق_تکنولوژی_توسعه_محیط زیست تقليل لايه ازن تلاش ايرانيان گياهخوار تلاش براي حيوانات مشهد تنوع زيستي توسعه پایدار جامعه جهاني حمايت از حيوانات جایی برای همه جبهه سبز همدان جستجوگر محیط زیست جمعیت حمایت از منابع طبیعی و محیط زیست جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست اصفهان جمعیت طبیعت یاران جمعیت کویر سبز جنبش ایرانیان مخالف سیرک حیوانات جنگل جنگلبان شهید ناصر پیروی جنگلهای کرانه خليج فارس چشم انداز چشم به چشم چشمهای همیشه بیدارزمین _محیط زیست حامی گرگ های ایران حفظ محيط زيست اساس توسعه پايدار حمايت از حقوق حیوانات حمايت از حيوانات بي خانمان حمایت از حیوانات و محیط زیست حمایت از حیوانات/نیلوفر حیوانات آموزه های خلقت حيوانات ايران حيوانات هم همانند انسان حق زندگي دارند خاک خوب خانه مطبوعات و خبرنگاران اصفهان خانه وبلاگ درویش خانواده سبز خبرخوان سبز خبرگزاری ایسنا خبرگزاری ایلنا خبرگزاری کشاورزی خبرنامه ی مالزی خبرهای اکسیژن خبری تحلیلی نو اندیش خدای من خرده گیری دانشجوی دامپزشکی دانشجویان محیط زیست تهران شمال دانشجويان محيط زيست کرج دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان در انتظار باران درخواست انتشار یادگارهای ماندگار دردسرهای یک دامپزشک درک زیباییهای حیات دفترچه ی ممنوع دکتر غلامعلی بسکی دکتر هومن دلتنگی های مادر زمین دنکیشوت معمار دنيای زير آب دنیای زیر آب دوچرخه سواری برای صلح دور روزگاران دوستداران حیوانات و طبیعت دوستداران حیوانات و محیط زیست در اعتماد ملی دوستداران حيوانات و محیط زیست در ايسنا دوستداران حيوانات و محیط زیست در ايسنا دیده بان حیوانات ایران دیده بان کوهستان ديده بان محيط زيست ايران دیده بان میانکاله دیر تش باد راپورتهای یومیه رادیکال سبز رادیو وبلاگستان رستاخیز سبز رفتن رسيدن است رفقای شیلاتی روایت روزنامه اصفهان امروز روزنامه اعتماد روزنامه اعتماد ملی روزنامه تايمز روزنامه تفاهم روزنامه خبر ورزشی روزنامه سرمایه روزنامه شرق روزنامه کارگزاران روزنامه هم میهن روزنامه همبستگی زادگاهم ایران است، فرزند ایرانم زمین انسان ها زمین سیاره زنده زمین ما زمین ما زن نوشت زیتون زيست بان زیست محیطی کوچک زیستن حق همیشگی حیوانات است زیگ زاگ های ذهنی یک خبرنگار سایت انجمن های تخصصی محیط زیست سایت ایرانیان گیاهخوار سایت بانو انوشه انصاری سايت تخصصی ماهيان آکواريومی سایت خبری بهار سایت خبری تحلیلی زیست بوم سایت مرجع متخصصین ایران سبز کوه بختیاری سبز نوشته های من سبزگامان سرباز زمین سردبیر: خودم سرو آزاد سکوت سلامت نیوز سلول سوپرپوزیشن سید محمد خاتمی شهر خرم آباد شهر سالم شهرزاد ایرانی شهرمن M.I.S صد سال تنهايی صداهای جهانی صدای آسمان صدای دامپزشکی ایران صفحه محيط زيست نشنال جيوگرافيك صلح سبز بین الملل صلح،حقوق بشر،محیط زیست صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست طبیعت ایران طبیعت بختیاری طبیعت زیبای ایران طبيعت سبز بجنورد طبیعت سیستان طبیعت و حیات وحش طبیعت و حیوانات طبیعت وحشی طبیعت،فرهنگ، زندگی،دانش، آینده طراحی با طبيعت عرصه سوم علائم گرم شدن کره زمین علیه تخریب محیط زیست فاکوليت فریاد خروشان فصل سبز فوتوبلاگ در انتظار باران قناری كانون ديده بانان زمين كشاورزی ارگانیک كنوانسيون تغيير آب و هوا کابل پرس کاغذ کاربن کانون دامپزشک سفید کانون دوستداران حیوانات کانون زیست شناسی کانون عالی گسترش فضای سبز و حفظ محیط زیست ایران کانون مطالعات استراتژيک آب و محیط زيست کاه گل کلاغ (زرین دخت عالی) کلام من۷۸۶ کلینیک دامپزشکی پرشین کهن دیار کیمیای سبز گازهای گلخانه ای گالري طبيعت سبز گاه نوشت های باران گربه ايراني گردش در طبيعت ايران گردش در طبيعت ايران گرگ تنها گرگ خاکستري گروه پیگیری اصلاح قوانین و مقررات NGOs گرین بلاگ-مهدی گریوان گلچین زیست گهواره سبز گوناگون از زيست شناسي گونه های در خطر انفراض گوهر سبز گیاهان دارویی آکش گیاهخواری،حمایت از حیوانات لحظه هایی که می گذرند لیست وبلاگهای زیست محیطی مادرم زمین ماندانا مجله زندگی سالم محيط بان محیط بان محیط بان بدون مرز محیط برای زندگی محیط زیست محیط زیست البرز محيط زيست بافق محیط زیست دانشگاه اهواز محيط زيست در جام حم محيط زيست در همشهری محیط زیست دماوند محیط زیست زمین محيط زيست سرزمين من محیط زیست همدان محیط زیست و اخلاق محیط زیست-دوزيستان ايران مخالف شکار و شکارچی مدیریت کشاورزی مرتع و مرتعداري در ايران مرد خاکي مطالعات زیستی معجزه ای به نام زمین من و MS من و گربه ها من و ویلی منابع طبيعي منم محیط بان مهار بيابان زايي مهندس اکبر همدانيــــان مهندسی محيط زيست موج سبز موسسه حفاظت محیط زیست آمریکا میراث ماندگار گچساران و باشت- سبزگامان میهن سبز نشريه الکترونيکي داروگ نصفهان نگذار به بادبادکها شلیک کنند نور شب نوشته های سبز همستر ايران همنهاد همین جا روی زمین هواداران پرشين بلاگ اصفهان هوبره واگويه هاي نانوشته وب نوشت وبگاه کویرهای ایران وبلاگ جمعی از طلاب وبلاگ دکتر ناصر کرمی وبلاگ فهیمه خضر حیدری وبلاگ گروه حیات وحش ایران وبلاگ مهدی بوترابی وسایل نقلیه سبز یاوران محیط زیست سیمره دره شهر یخاب یک روان پزشک انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان بوم سا گرافیست کوچولو جانوربان شهروحش طبیعت زنده،نبض زندگی وت پارس اشک یلدا