مرگ سودان, تنها کرگدن سفید شمالی نر

اگر چه هر سال دویست تا دوهزار گونه برای همیشه در زمین منقرض می شوند و باز اگر چه بشر جنایتکار هر سال حدود هفتاد میلیارد حیوان را می کُشد تا بخورد (سوای ماهیان, خزندگان و حشرات) اما با این حال مرگ یا انقراض حیوانات یا گونه های خاص می تواند زنگ خطر چند صد باره ای برای بشر دوپا باشد تا بداند با چه سرعتی در سرازیری نابودی زمین قرار گرفته است.

سودان, تنها کرگدن سفید شمالی نر در سن چهل و پنج سالگی مُرد تا از این پس او را تنها در عکسها و ویدئوها ببینیم.

/ 0 نظر / 85 بازدید