اصفهان بی زباله

همایش #اصفهان_بی_زباله

حتمن محیط زیست ایران درگیر گرفتاریهایی به مراتب بزرگتر از زباله است, اما برای اینکه #از_خودمان_شروع_کنیم , مساله پسماند هدف مناسبی برای تقویت وظایف شخصی در قبال حفاظت از #محیط_زیست است.

نوزدهم اسفند

/ 0 نظر / 97 بازدید