فیل ها به جرم « آب بازی » باید از ایران اخراج شوند !

اصلاً بنده از همان اول به فیل ها مشکوک بودم ! زیست شناسان می گویند که فیل ها نزدیک ترین حیوانات به ماموت ها هستند . حالا سوال اینجاست که چرا ماموت ها هزاران سال پیش منقرض شده اند و هفتاد کفن پوسانده اند ولی این فیل ها منقرض نشده اند ؟! اگر کمی فکر کنیم به راحتی متوجه می شویم که این فیل ها به جایی پشتشان گرم است و از جایی خط می گیرند و حمایت می شوند و گرنه باید خیلی زودتر از اینها منقرض می شدند. اصلاً همین که گردنشان کلفت است نشان می دهد از رانت و روابط پنهانی برخوردارند .
ضمن اینکه چه دلیلی دارد فیل ها دماغ به این بزرگی داشته باشند ؟!! چطور سگ ها با دماغی به آن کوچکی همه کار می کنند و بهترین دماغ دنیا را دارند ولی فیل ها باید دماغ به این بزرگی داشته باشند ؟!! اگر قرار به بزرگی جثه است که دایناسورها هم دماغ بسیار کوچکی داشته اند !! جواب سوال اینجاست : فیل ها از این دماغ بزرگ برای آب بازی استفاده می کنند و در واقع این دماغ ، دماغ نیست بلکه ابزاری برای آب بازی و اعمال زشت مرتبط با آن است . این دماغ همان تفنگ آب پاش بیولوژیک است و همه تفنگ آب پاش های دنیا از روی آن ساخته شده اند ...
خوشبختانه کشور عزیز ما با اینکه از نظر تنوع زیستی بسیار غنی است ولی هیچگاه فیل نداشته است . فیل ها خودشان می دانسته اند ایران جایشان نیست و اگر بودند همان هفته اول منقرض می شدند ! اصلاً شما نگاه کن همه حیوانات وحشی عزیزی که در کشور ما وجود دارند از آب و آب بازی فراری هستند و برای اینکه نسلشان منقرض نشود نه تنها طرف آب نمی آیند بلکه در کویر و بیابان آواره و سرگردان هستند !
لازم است مدیران باغ وحش های کشور اندک فیل های موجود را به سرعت اخراج نموده و به همان هندوستان برگردانند. فیل ها باید بدانند اینجا جایی برای آب بازی و این قرتی بازی ها نیست ، اگر خواستند آب بازی کنند باید بروند هندوستان قاطی همان مردمانی که از هر فرصت ساده و ارزانی برای شادی و شاد زیستن استفاده می کنند ! اینجا جای این کارها نیست ، اگر خواستند اینجا زنده بمانند باید بروند کویر لوت ور دل یوزپلنگ های تبعیدی ...

پی نوشت :

در ضمن هیچ هم اشکال نداره فیل ها را به جرم آب بازی بازداشت و اخراج کنیم . هیچ کس هم تعجب نخواهد کرد ...

/ 2 نظر / 91 بازدید
مرضیه پورجواد

[قهقهه][قهقهه][قهقهه]

platypus

مطلب شما در حین اینکه طنز آمیز بود .ولی حاکی حقایق درد ناکی هم بود . ولی این ویژگی شماست که هیچ گاه مطلب طنز تان ، طنز یکدست نیست ! یا شاید بهتر این است که بگویم تراژدی یکدست هم نیست . بلکه آمیخته ای از این دو می باشد . که صد البته آمیختن این دو متضاد با همدیگر ، خودش هنرمندی و استادی خاص و ظریفی را می طلبد . ممنون .