شعر

روزگاری مردم دنیا دلشان درد نداشت

 

هر کسی غصه این که چه می کرد نداشت

 

چشمه سادگی از لطف زمین می جوشید

 

خودمانیم زمین این همه نامرد نداشت

 

خبر خوش زیست محیطی سال؛ زنده گیری موفقیت آمیز یوزپلنگ های ایرانی در منطقه  حفاظت شده بافق

 

 

/ 2 نظر / 10 بازدید