عکس های جمعه: کفاش و گربه !

این گربه شهری که معلوم بود از پرسه زدن و گرمای هوا خسته شده بود، در یک قدمی من و در حالیکه کفاش مشغول کار کردن بود در کنارش و روی زیراندازش نشست.
همزیستی و آرامشی که در هر دوی آنها بود برایم جالب بود ...

پوشه عکس های جمعه در این وبلاگ

/ 5 نظر / 17 بازدید
سپی

سپاس از عکسهای بسیار زیبا. پیروز باشید جناب سلیمی عزیز.

فیروزی

الهی معلومه خیلی ئقته که باهم دوستن

فیروزی

الهی معلومه خیلی وقته که باهم دوستن!چی میشد همه مردم طوری رفتار می کردن که حیوانها بهشون اعتماد میکردنو ازشون کمک میخواستن؟!