تجمع جمعی از دوستداران حیوانات و محیط زیست در اعتراض به شکار حیات وحش

.

تجمع جمعی از فعالان محیط زیست و دوستداران حیوانات در اعتراض به شکار حیات وحش در مقابل ساختمان سازمان حفاظت محیط زیست

عکس از ولی اله ثقفی، سایت سازمان حفاظت محیط زیست کشور

/ 2 نظر / 79 بازدید
شهریمیزاورمو

هموطنان حامي محيط زيست عزيز: درياچه اورميه از شما بيشتر انتظاردارد. اورا بيش از اين درانتظار مگذاريد. درياچه از شما استمداد ميجويد. دوسال به پايان عمر درياچه مانده است چون 90 درصدآن خشك شده و حمید چیت چیان: ما به 10 تا 15 سال زمان نیاز داریم تا بتوانیم دریاچه ارومیه را به وضع سابق برگردانیم

شهریمیزاورمو

هموطنان حامي محيط زيست عزيز: درياچه اورميه از شما بيشتر انتظاردارد. اورا بيش از اين درانتظار مگذاريد. درياچه از شما استمداد ميجويد. دوسال به پايان عمر درياچه مانده است چون 90 درصدآن خشك شده و حمید چیت چیان: ما به 10 تا 15 سال زمان نیاز داریم تا بتوانیم دریاچه ارومیه را به وضع سابق برگردانیم