شنا ممنوع! خطر ضربه مغزی شدن

زاینده رود - تیر 1391

/ 4 نظر / 16 بازدید
بیداد(گیله زن)

افسوس[ناراحت][ناراحت]

مرضیه

ابرهای همه عالم شب و روز در دلم می گریند...

مهران

پارسال در قسمت «نظرات» مطلب "چرا اجازه برگزاری نمایشگاه زیست محیطی «زاینده رود، مادر مدنیت اصفهان» داده نشد؟!" (29/7/1390)، ورود فاضلاب به بستر «خشکانده شده» زاینده رود از دریچه فاضلاب ظاهراً شهری در نزدیکی پل بزرگمهر را بیان کردم. امسال و با تکرار سریال «خشک کردن زاینده رود»، باز هم همان آب راکد در حدود پل شهرستان دیده می شود. به دریچه کذایی پل بزرگمهر که سر زدم، دیدم هنوز همان وضعیت ادامه دارد، با این تفاوت که در چند محل از کانال انتقال این فاضلاب به غرب پل غدیر، کیسه شن هایی برای «؟!» گذاشته شده است. به هر حال ظاهراً با این کار خواسته شده آب فاضلاب پیش از ورود به بستر رودخانه بخار شده و نظرها کمتر جلب شود (و البته فاضلاب «خالصتری!» وارد بستر شود. اما این بار جریان فاضلاب بیشتری را که از طرف شرق پل غدیر شروع می شد دیدم. ... خلاصه این بار با اداره محیط زیست اصفهان تماس گرفتم ولی همان طور که پیش بینی می شد هیچ جواب روشنی نگرفتم. نکته عجیبی که در مورد این ورودی فاضلاب وجود داشت این که در آن موجودات ریزی مانند بچه ماهی دیده می شد! با توجه

زهرا

خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی خوشحال شدم که زنده رود زنده شد........[نیشخند]