کبوتربازی از دیرباز به‌عنوان سرگرمی در بین ایرانیان رایج بوده است

کبوتربازی از دیرباز به‌عنوان سرگرمی در بین ایرانیان رایج بوده است

 

 

ازجمله سرگرمی‌هایی که در بین گروه‌هایی از مردم وجود دارد، کبوتربازی است کهسابقه‌ای طولانی داشته و از دیرباز در بین ایرانیان رایج بوده است. حتا زمانی ازوجود کبوتران نامه‌بر استفاده می‌شده است. در اراک نیز این رسم وجود داشته؛ دو روشدر کفتربازی (کبوتربازی) در اراک وجود داشته است؛ اول روش تخصصی بابرنامه و دوم روشغیرتخصصی و بدون برنامه.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، در روش اول، هدف ازبازی اقتصادی نبوده، بلکه تفننی است. پس از آنکه جوجه بعد از 20 روز از تخم درآمدمی‌تواند بپرد. در این موقع ابتدا جوجه را با دست یا تکه چوبی می‌ترسانند تا اززمین بلند شود و پرواز کند، بعد از اینکه یک دور در حیاط منزل زد، به زمین یا پشتبام می‌نشیند. در روزهای بعد در ساعت معین پرش جوجه را مرتب بیشتر می‌کنند و درروزهای اول تلاش بر آن است که کفتر کمتر بپرد. برای پایین آمدن کبوتر در پشت بام یاحیاط منزل، یک کفتر به دست گرفته و به کبوتر در حال پرواز نشان می‌دهند تابنشینند.
با این روش در روزهای متوالی کبوتر جلد (جل) (تیز و شتاب) می‌شود. دراین حالت کبوتر با لانه خود آشنا شده و خو پیدا کرده و دیگر پس از پرواز گمنمی‌شود. اگر جوجه یا کفتری را از محلی بیاورند برای جلد کردن آن برای مدت چند روزبالهای آن را می‌بندند تا آموخته گردد. این گروه از کبوتربازان به طور معمول صبحقبل از طلوع آفتا کبوتران را به پرواز درآورده و به طور معمول 5 تا 6 ساعت‌ آنهامی‌پرند و در این مدت کبوترباز کفترها را نظار کرده و پرش آنها را زیر نظردارد.
ارتفاع پرش کبوتران متفاوت است و به ترتیب عبارتند از:
1-
با ارتفاعبسیار کم در محدوده منزل کبوترباز.
2-
دوربونی یا میون توا (میان تاب‌ها)‌ باارتفاع متوسط.
3-
جاکار، با ارتفاع زیاد که کبوتر با چشم به زحمت دیدهمی‌شود.
4- (
چسب) با ارتفاع بسیار زیاد که کفترها با چشم غیر مسلح دیدهنمی‌شوند. در این موقع و در این ارتفاع می‌گویند به آسمون چسبیده است.
از قدیمکفتربازی در ایران در بین گروه‌های اشرافی و مالکان و شاهزاده‌ها متداول بوده کهجنبه تفننی و سرگرمی داشته است و از کبوتربازی سودی اقتصادی در نظر نبوده است و بهکبوتربازان عشق‌باز ‌می‌گفتند. ولی کم کم از طبقات مرفه به سایر گروه‌ها و حتا طبقهکم‌درآمد کشیده شد و در این گروه از کبوتربازان هدف سودجویی بوده و به عنوان شغل وحرفه‌ای درآمده است. بنابراین در زمان حال در بین طبقات مرفه هدف عشق، علاقه وسرگرمی است؛ در صورتیکه در بین طبقات پایین‌تر هدف سودجویی و نوعی حرفه و پیشهاست.
منزلت و موقعیت اجتماعی کبوتربازان در شهر اراک به این صورت است که در شهراراک به‌طور کلی کفتربازی در زمره کارهای ناپسند و غیرمتعارف است و هرگاه کسی بهاین کار دست زند، مردم با دیدی بدبینانه به او نگاه می‌کنند و او را جزو افراد شرورو ماجرجو به حساب می‌آورند؛ هرچند که در بین گروه‌های طبقه اول افرادی تحصیل‌کردهوجود دارند. همانطور که در تمام جهان افرادی به کار تفننی دست زده و به آن عشقمی‌ورزند، مانند داشتن مجموعه‌های مختلف از قبیل تمبر و عکس و تابلو و غیره گروهیهم در ایران به داشتن مجموعه کفتربازی با دیدی هنری نگاه کرده و با علاقه‌ای مفرطبا این کار اوقات فراغت خود را می‌گذرانند.
زشتی و قبح این کار از آنجا شروع شدهاست که افرادی ستیزه‌جو و متجاوز به حقوق دیگران به کبوتربازی دست زده و هدف آنانغیر از عشق و علاقه و گذراندن وقت است؛ بلکه با دیدی اقتصادی به قضیه نگاه می‌کنندو در هنگام کفتربازی غیر از اینکه در پشت بام‌ها بطور دائم مزاحم همسایه‌ها هستنددر برخورد با مردم از حالت ادب و نزاکت خارج شده و مردم را نسبت به خود بدبینمی‌کنند.
انواع کبوترها به دو قسمت عمده تقسیم می‌شوند:
1-
کبوترانوحشی
2-
کبوتران اهلی
و کبوتران اهلی به دو قسمت تقسیم می‌شدند. اول کبوترانپرشی با رنگ‌های مختلف و دوم کبوتران زینتی.
1-
کبوتران پرشی: با رنگ‌های سفید،زرد، سرخ، زاغ، سبز و قهوه‌یی.
از ترکیب کبوتران نامبرده کفترهای پرشی رنگیندیگری به‌وجود می‌آید که رنگ آنها مخلوطی از رنگهای اصلی بالا می‌باشد مانند طوقی،گلی، دوشونی (دوشانه‌یی) که رنگ این کبوتران منظم و مشخص است و تعدادی هم غیرمنظمهستند، مانند پلنگ، ابلق، سوسکی، آینه‌یی و غیره.
به طور معمول دم کبوتران پرشیدارای 12 تا 14 تار بوده که نمونه 14 تاری آن مرغوبتر می‌باشد.
2-
کبوترانزینتی: این گروه مانند کبوتران پرشی نمی‌توانند زیاد پرواز کنند. پرش آنها درارتفاع کم بوده و پس از زمانی کوتاه خسته شده و می‌نشینند. مهمترین آنها عبارتنداز:‌ یاهو، دم چتری، فری (هلندی).
یاهو به طور معمول سفیدرنگ بوده و به جای کاکلتاجی پهن داشته و پاهای آنها پر از پر است.
دم چتری، سفیدرنگ بوده و گردنی بلندو سینه‌ای جلوآمده دارد و همیشه سرخود را به طرف عقب می‌کشد و تعداد تاردم اینکبوتران تا 34 عدد هم دیده شده است.
فری (هلندی) نژاد این گونه کبوتران خارجیاست و دارای گردنی بلند و پرهایی به صورت یال در اطراف گردن آن است و رنگ آنهامخلوطی از رنگهای مختلف است.
اصطلاحاتی که معمولاð در بین کبوتربازان معمول استعبارتند از:
کفتر خون: خانه کبوتران، محل نگهداری آنان.
جفت خون: قسمتی ازلانه که کبوتر نر و ماده را با هم جفت می‌کنند.
لونه ولی: کبوترانی هستند نیمهوحشی و جفت جفت در لانه‌های غیر مشخص جا می‌گیرند و کبوتربازان دنبال اینگونهکبوتران نیستند.

/ 14 نظر / 43 بازدید
نمایش نظرات قبلی
m

سلام دوست عزيز اگر دوست داشتی سری هم به وبلاگ ما بزن ضرر نميکنی ما ام مثل خودت عشق بازيم

fariba

دوست عزيز ديروز امار وارقام وحشتناک نابودی گونه های گياهی و جانوری را خواندم...نميدانم در مورداين حرکت فاشيستی و کشتار چه ميتوان گفت...دردناک است...متاسفانه ما در کشوری زندگی می کنيم که ديگر چيزی از فرهنگ و تاريخ ان باقی نمانده...وما مفلوک ترين نسل اين سرزمين بی نوا و درد کشيده ايم...خوشحالم که هنوز کسی هست که برای حيوانات غصه بخورد...

سامر

اطلاعات خيلي خوب بود ولي كاش چند تا پوستر رنگي هم داشت.

ارمين

من هم عشق بازم ا ز طرف صوقي

شهباز

عالیه اما اگر می شه در باره ی درجه دمای گنجه و نهوه ی جوجه کشی در زمستان توضیح بده

ئمیثم

من کفتر خیلی دوست دارم[نیشخند]

میثم عباسی

[گل]لطفا عکس و اسم کفتر ها را هم در سایت بگزارید مچکرم

میثم عباسی

09189444132[خداحافظ]

حسین قزوینی

شما همه ک...س خولید

حامد

الان 6ماهه که پرنده زیبایی رو که نمدونم کدوم بی انصافی انداخته بود دور سر راهم پیدا کردم که اول از کنارش رد شدم فکر کردم که دنبال غذا میگرده و ترسی از موجودی بنام آدم نداره کمی که رفتم جلوتر دیدم چشماش عفونت کرده و جای رو نمیبینه دنبال صاحب بی قلبش گشتم ولی کسی نپذیرفت که این کبوتر مال اونه در صورتی که تمام اون اطراف فقط یک خونه پر از کبوتر بود با اینحال منکر شدند شبهای قدر بود اونقدر منو پدرم براش دعا کردیم با رسیدگیهایی که مادرم ازش میکرد خدا معجزه خودشو به ما نشون داد وچشماش خوب شدن و2 سال پیش ما تو خونه راحت وآزاد زندگی میکرد اونقدر عاقل وبا شعور بود که وقت خواب بعد از ظهر روی تشک خودش میخوابید و تا کسی از خواب بیدار نمیشد با اینکه دلش بازی میخواست فقط میرفت اتاق کسی که بیدار بود و متاسفانه با تمام مراقبتهایی که ازش کردیم در طول یک شب مریضی وحشتناکی گرفت وقتی پیش دامپزشک بردیم گفت با داروهایی که میدم باید زنده بمونه ولی بر اثر ... دامپزشک بعد از چند ساعت درگذشت و ما رو با عشقش تنها گذاشت.ای کاش کبوتر بازها را که فقط کبوتر ها را بازیچه دست قرار دادن و جان این مخلوقات خدا برایشان ارزشی ندارد را حتی اگر شده