پیمان برای زمین در رویداد جهانی ساعت زمین در چهلستون اصفهان

در مراسم ساعت زمین که در عمارت چهلستون برگزار شد همه با هم پیمان بستند تا از زمین و محیط زیست حفاظت کنند.متن این پیمان نامه بدین شرح است:

«زمین تنها زیستگاه انسان و همه موجودات زنده است، زمین خانه ماست و می دانیم یک زمین بیشتر نداریم، ما زمین را از پدرمان ارث نگرفته ایم، بلکه امانتی است که باید به دست فرزندانمان بسپاریم.

زمین و آنچه در آن است به همه نسل های بشر حیوانات گیاهان و موجودات زنده تعلق دارد، نابودی زمین یعنی نابودی خانه همه موجودات زنده. پیمان می بندم همه تلاش خود را برای کاهش مشکلات محیط زیست پیرامونم به کار گیرم، در مصرف منابع کره زمین به ویژه منابع تجدید پذیر صرفه جویی کنم، هوا آب خاک را آلوده نکنم، انرژی های باد استفاده کنم، مراقب حیوانات باشم و اطرافیانم را به دوستی به آنها سفارش کنم، تولید زباله و دورریز مواد غذایی را به حداقل برسانم، دوراندیش باشم و در همه حال توسعه پایدار را محور فعالیت های اقتصادی قرار دهم، یادم می ماند کاری نکنم که به قانون زمین بر خورد.»

/ 0 نظر / 94 بازدید