یک روز درختکاری, سیصد و شصت و چهار روز درخت کشی

اگر دست من بود حتما روز #درختکاری را از تقویم حذف می کردم چون جز خودفریبی و دیگر فریبی, اثری ندارد.

از مردم تا مسوولان تصور می کنند با کاشت یک نهال دِین خود را به طبیعت ادا کرده اند, نهال هایی که کمتر از یکسال عمر می کنند و باز دوباره سال بعد این نمایش خودفریبانه طبیعت دوستانه در همان محل تکرار می شود...

/ 0 نظر / 65 بازدید