فرهنگ سوزی رسانه ها در چهار شنبه سوری

 

در آستانه چهار شنبه سوری و روز چهارشنبه سوری اگر به سراغ رسانه های وطنی بروی جز صحنه های دردآور بدنهای آتش گرفته و بمب های آتش زا چیز دیگری نمی بینی . انگار چهارشنبه سوری یعنی کور شدن ، سوختن و نارنجک ترکاندن.

واقعن رفتار این رسانه ها شرم آور و درد آور است . چهارشنبه سوری را اینگونه معرفی کردن جفایی بزرگ به این آئین شادمانی ایرانی است.

در همه کشورهای دنیا در جشن های ملی و فراگیر عده ای بدلیل بی احتیاطی دچار سانحه و حادثه می شوند ولی این دلیل نمی شود که چهره ای خشن و مرگ آور از آن جشن ها نشان دهند . متاسفانه به قدر کافی جهانیان ما را خشن می دانند و دیگر نباید با این تبلیغات نادرست خود را بی اعتبار کنیم. همانطوریکه نشان دادن تصاویر قمه زنی می تواند به مذهب  لطمه بزند نشان دادن تصاویر حوادث چهارشنبه سوری به شکل اغراق آمیز برای فرهنگ ما مضر است.

ای کاش کسی پیدا می شد و در این رسانه ها می گفت که این نارنجک ها و ترقه های بد صدا و وحشت آور جانشین تنبک و سازهای خوش صدا شده است و آنها که شادی و نشاط را از جوانان گرفتند امروز باید پاسخگوی این جوانان افسرده و دلمرده باشند که شور و حال جوانی را در صدای بمب و نارنجک جستجو می کنند.

/ 2 نظر / 14 بازدید
چشمهای همیشه بیدارزمین

دقیقاهمینطوره که می فرمایید. این یکی ازبهترین آیین های ریشه داردرایران است. امامتاسفانه انقدرتبلیغات منفی درحواشی این جشن صورت میگیره که دیگه دیدهمه نسبت به این جشن منفی شده. نبایدازیادببریم ایرانی وهویت ایرانی بودن به همین استواری جشن هاوسنن ریشه دارمان بسته است. برپایی یک آتش وشادی وسرورهیچ خطری ندارد.پشت پرده این تبلیغات اهداف دیگری نهفته است.متاسفانه .