/ 3 نظر / 6 بازدید
platypus

به امید اینکه باد این سروده را به گوش ارومیه غمگین برساند . دریاتری ز دریا، تا می کنی خروش ای خفته در خموشی بر خیز! بر خروش! در دل هزار غم اگرت می کند پریش مهراس! جا مزن! مگردان عنان خویش! در پیچ وتاب حادثه بر گرد خود مپیچ! تو گرد ره گشایی و اکنون اسیر شب، تو رخش باد پایی و درگیر تاب و تب! تن استوار دار که تو مِهر واره ای! ماه جهان فروزی و برق بهاره ای! از تن فروتکان غباران ِرفته را! بیرون شو از ملال و برون آی از سکون!

بیداد(گیله زن)

دیدن این تصاویر روح را خرد می کند واقعا این کویر روزی اسمش دریاچه ارومیه بود !! متاسفم

default

اینکه ببیشتر شبیه کویرهای اطراف بافقه!!!!!!