سهمیه بندی بنزین و چند نکته

110503_orig.jpg.

بالاخره از دیروز استفاده از بنزین سهمیه بندی شد . به نظر من سهمیه بندی بنزین بهترین برنامه اجرا شده توسط دولت نهم طی 24 ماه گذشته است . باید برای جلوگیری از مصرف بسیار زیاد منابع انرژی اقدامات دیگری نیز انجام شود . باید همه باور کنیم که منابع محدود هستند و در صورت مصرف غیر اصولی دیر یا زود آنها را از دست خواهیم داد.

البته دولت باید برای آسایش و رفاه مردم وسایل حمل و نقل عمومی و جایگزین خودروهای شخصی را نیز افزایش دهد. همچنین باید از این موقعیت استفاده کرد و فرهنگ استفاده از دوچرخه را گسترش داد . سازمانهای غیر دولتی و دوستداران محیط زیست می توانند در این زمینه نقش محوری داشته باشند و ضمن ترویج فرهنگ استفاده از دوچرخه بین مردم از مسئوان شهری بخواهند تا با اختصاص هزینه ای ( که مطمئناً یک ده هزارم ایجاد مترو، خط اتوبوس و ... نخواهد شد ) خطوط ویژه ای را برای استفاده دوچرخه سواران ایجاد کنند . استفاده از دوچرخه از دو جهت فایده دارد ؛ نخست  آنکه باعث کاهش آلودگی هوا می شود و دیگر آنکه به عنوان ورزشی کم دردسر در سلامت جسم و روح افراد تاثیر گذار خواهد بود.

نکته دیگر آنکه ما ایرانی ها بخوبی خود را با شرایط جدید وفق می دهیم و وقتی که تحت فشار قرار بگیریم ابتکارات و ابداعاتمان گل می کند و بر این اساس پیش بینی می کنم که چند ماه دیگر یکی از این دو اتفاق و یا هر دو را شاهد خواهیم بود: یا کارتهای جعلی و تقلبی سوخت تولید و رواج پیدا خواهد کرد و یا آنکه شاهد گسترش وسایل جایگزین  خودروهای شخصی خواهیم بود . 

/ 1 نظر / 10 بازدید
ata