حمله به اهواز؛ خارج کردن بناهای تاریخی از فهرست آثار ملی و تخریب آن

سرای عجم در سال 1382 با شماره 10875 به ثبت رسید اما یکی از سرمایه داران اهواز با خرید این بنا در سال 1385 تلاش های بسیاری کرد تا آن را از فهرست آثار ملی خارج کند. وی با طرح شکایتی مبنی بر اینکه اداره کل میراث فرهنگی در هنگام ثبت بنا از وی اجازه کسب نکرده، باعث شد تا  یکی از زیباترین بناهای تجاری دوره قاجار دیگر در  فهرست آثار ملی جای نداشته باشد.  این شخص در حال حاضر بخش هایی از سقف بنای عجم را تخریب کرده است.

همچنین شنیده ها حاکی از آن است این شخص بنای دیگری به نام «هتل قو» را خریداری کرده است و شهروندان اهوازی و دوستداران میراث فرهنگی این شهر بیم آن دارند که این بنا نیز به سرنوشت بناهای دیگر دچار شود.
هتل قو مربوط به اواخر دوره قاجار است و در اهواز، جاده ساحلی، خیابان خسروی واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۹ با شمارهٔ ثبت ۳۳۵۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.


پیش از این بنای «بالکن مهدیان» که یک اثر ملی بود توسط همین شخص ویران شده است. بالکن مهدیان اهواز زمانی محل اقامت فروغ فرخزاد و همسرش پرویز شاپوربوده است. این بنای تاریخی در سال 1382 به عنوان اثر ملی به شماره ۱۰۴۳۸به ثبت رسیده است و متعلق به دوران پهلوی اول و سال ها اقامتگاه خارجی های مقیم اهواز بوده است.

/ 0 نظر / 66 بازدید