باغ وحش اصفهان تعطیل می شود

بنابراعلام مهدی مقدری, عضو شورای شهر اسلامی اصفهان, بر اساس مباحث مطرح شده در کمیسیون فرهنگی این شورا و با توجه به درخواست سازمانهای غیردولتی محیط زیستی, فعالان حقوق حیوانات و محیط زیست و همچنین عدم رضایت شهروندان, باغ وحش اصفهان در سال آینده تعطیل خواهد شد.

باغ وحش اصفهان چند سال گذشته تغییرات اساسی انجام داد و گوشتخواران باغ وحش به مراکز دیگر منتقل شدند و جایگاه ها بطور نسبی بهتر شد اما همچنان مورد اعتراض فعالان حقوق حیوانات بوده است و وجودی محلی که سبب آزار و اسارت حیوانات باشد را در شان شهر فرهنگی اصفهان نمی دانند.

با توجه به رویکرد شورای شهر و شهرداری اصفهان در خصوص توجه به مشائل محیط زیستی امید می رود در آینده ای نزدیک شاهد تغییرات بنیادین در اداره باغ پرندگان و باغ خزندگان اصفهان نیز باشیم.

تعطیلی باغ وحش کلانشهر اصفهان می تواند نخستین گام باشد برای تعطیلی باغ وحشهای کوچک و بزرگ در دیگر شهرهای ایران.


/ 0 نظر / 194 بازدید