آبی معادل یک دهم حجم مفید سد زاینده رود در هندوانه های سیستان بلوچستان در حال تلف شدن است

صد و سه میلیون مترمکعب آب در سیستان با کشت هندوانه تلف شده است. .

🔷ایسنا نوشت: به علت کمبود کامیون دویست هزار تن هندوانه کشاورزان در جنوب سیستان و بلوچستان در حال خراب شدن است.

🔷بر اساس تخمین‌های منتشر شده در مقالات علمی، برای تولید هر تن هندوانه بیش از پانصد و سیزده مترمکعب آب مصرف می‌شود که به آن آب مجازی می‌گویند. .

🔷با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت که حدود صد و سه میلیون مترمکعب آب با تولید هندوانه از دسترس خارج شده، هندوانه‌‌هایی که در شرف فاسد شدن هستند.

⛔این میزان از آب تقریبا معادل ده درصد حجم مفید سد زاینده‌رود است.

/ 0 نظر / 99 بازدید