خزان درختان اصفهان در تیرماه

⚠ در اثر نابودی #محیط_زیست همه چیز تغییر کرده جز سبک زندگی ما و رفتار مدیرانمان! هنوز باور نداریم برای نجات سرزمین وقت تنگ است.

/ 0 نظر / 392 بازدید