/ 4 نظر / 12 بازدید
بیداد(گیله زن)

وای بر ما ... این همان زاینده رود خودمان است چطور میشه این تصویر اسفبار دید و سکوت کرد ؟ سی و سه پل و رودش جزیی از خون مردمان این سرزمین اند با خشک شدن این رود انگار که خون وجودمان خشک شده پس چگونه می توان سکوت کرد؟

پورجواد

مخاطب من الان گیله زن است. دوست من ما هر روز این صحنه را می بینیم و سکوت می کنیم. هر روز... حالا تصور کن که کنار این رود بزگ شده باشی خندیده باشی گریه کرده باشی عشق را تجربه کرده باشی هزارتا خاطره داشته باشی حالا تصور کن .... تو احساس می کنی که خونت خشک شده دوست من. و من هر روز احساس می کنم که نفسم داره بند میاد. دارم خفه میشم نفرین بر ظلم