محیط زیست اصفهان توان طرح‌های توسعه آهن و فولاد را ندارد

وی بیان داشت: ما باید در تمام برنامه‌های خود به توسعه‌ رو بیاوریم چرا که نمی‌توان توسعه کوتاه مدتی را که منجر به ضایع کردن محیط زیست می‌شود، را توسعه دانست، بنابراین به همین نسبت پیشنهادهای مدیران باید ‌روی طرح‌های توسعه‌ای بلندمدت متمرکز شود تا بر اساس آن پیشرفت کرد و شاهد تحولات مثبت در امور بود.
مدیرکل اداره تربیت بدنی استان اصفهان با تاکید بر اینکه صنایع همچون فولاد پایین‌ترین ارزش افزوده را دارد، ادامه داد: هزینه آب مصرفی و استخراج فولاد بسیار زیاد است و آلودگی‌های زیست محیطی را برای پیرامون ما به وجود می‌آورد، بنابراین ارزش افزوده چندانی ندارد اما جالب این است که ما طرح‌های توسعه‌ای صنایعی همچون فولاد را دنیال می‌کنیم.
وی افزود: در شرایطی صنعت آهن، سیمان و فولاد را توسعه می‌دهیم و بر آلودگی‌های زیست محیطی می‌افزاییم که شرایط آب و هوایی اطراف ما دیگر ظرفیت این بارگذاری‌ها و طرح‌های توسعه‌ای را ندارد.
خدابخش با بیان اینکه در کشور هندوستان درآمد نوشتن برنامه‌های نرم‌افزاری رایانه بیش از درآمد صادرات نفت ایران است، تصریح کرد: در غرب نیز دیگر حتی یک کارخانه‌ای همچون ذوب آهن و فولاد راه‌اندازی نمی‌شود، چرا که تبعات آن بیش از منفعت آن است، بنابراین ما باید به سمتی حرکت کنیم که در بلندمدت شاهد توسعه‌هایی با ارزش افزوده بالا باشیم.

/ 0 نظر / 71 بازدید