عنوان

انسان با در اختیار داشتن تکنولوژی در زمین دخل و تصرف کرده است. دستکاری در شهرها و روستاها به مراتب بیش از مناطق طبیعی بوده است. در این میان حیواناتی وجود دارند که همواره در کنار انسان ها و یا نزدیکی مناطق زیست بشر زندگی کرده اند. به همان نسبت که مناطق زیست این حیوانات تغییر ایجاد کرده ایم، به همان نسبت نیز در روزها و شرایط خاص باید مراقب این حیوانات باشیم. شهروندان شهری که فضای سبز و باغاتش را از دست داده یا باید با پرندگان خداحافظی کنند یا با ایجاد لانه و غذادهی در روزهای سخت شرایط تاب آوری پرندگان در روزهای سخت سال را ایجاد کنند. وضعیت برای حیواناتی نظیر سگ و گربه نیز مشابه است، بلندمرتبه سازی، ایجاد اتوبان ها و جاده ها و حذف خانه های ویلایی شرایط زیست این حیوانات را سخت کرده است. همانطور که در روزهای اوج آلودگی یا یخبندان، تصمیماتی خاص برای کمک به سلامتی و بقای شهروندان گرفته می شود، باید به یاری حیوانات شهری نیز رفت تا بحران را پشت سر بگذارند. فراموش نکنیم هر نوع کمک، از ایجاد سرپناه تا غذادهی باید با نظر کارشناسان و تنها برای گذر از شرایط بحران باشد و موجب بهم خوردن تعادل جمعیتی آن ها نشود.// تیتر: کمک به حیوانات شهری در روزهای بحرانی


/ 0 نظر / 128 بازدید