آقای وزیر ما خریم ! شما درست میگید !

وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی هفته گذشته در حاشیه چهارمین اجلاس سالانه مسئولان موسسه های واکسن سازی کشورهای اسلامی که در اصفهان برگزار شده بود در خصوص علت بالا بودن میزان مبتلایان به ام اس در اصفهان ، ضمن رد کردن این مسئله گفته بود: آمار ها نشان می دهد اصفهان به دلیل داشتن کلینیک های تخصصی مرکز تجمع این بیماران است و این بیماران از استانهای همجوار به اصفهان می آیند!!! (+)

این در حالیست که به گفته بسیاری از پزشکان و متخصصان استان و کشور ، استان اصفهان نه تنها بیشترین تعداد مبتلایان به ام اس را در کشور دارد ، بلکه به اصفهان لقب "پایتخت ام اس دنیا" را داده اند .

وجود کارخانه مرگ آوری نظیر ذوب آهن اصفهان و همچنین صنایع دیگری مثل فولاد مبارکه و پلی اکریل تاثیرات بسیار جدی بر آب ، خاک ، هوا و محصولات کشاورزی تولید شده توسط این عناصر گذاشته است بطوریکه بعضی از محققین و متخصصین بهداشت و محیط زیست ، برنجی را که در این مناطق کشت و برداشت می شود را "برنج ام اس" نامیده اند .

نگاهی به آرشیو مجلات و روزنامه های اصفهان بخوبی بالا بودن میزان مبتلایان به ام اس را که بارها و بارها از سوی مسئولان دولتی و پزشکان متخصص بیان شده است را اثبات می کند و این واقعیت تلخ را با حرف و شعار نمی توان کتمان کرد.

درهفته گذشته صحبتهای آقای وزیر محترم نقل محافل بهداشتی و زیست محیطی اصفهان بوده است و البته تیتر بالا اولین جمله ایست که هر کسی با شنیدن این صحبتها می گوید ، امیدوارم این تیتر حمل بر بی ادبی نشود.

پی نوشت :

+ رئیس کلینک تخصصی ام.اس اصفهان:

کلینک تخصصی ام.اس اصفهان دراعتراض به سخنان وزیربهداشت منحل خواهد شد

/ 66 نظر / 39 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ایرانی

به نظر میرسد نه فقط آقای وزیر :] اربابان ریز و درشت ایشان هم همه مردم ایران را خر حساب میکنند که برا ی توجیه سو مدیریت بی لیاقتی بی سوادی و تداوم حکومت جاهلانه و احمقانه خوددر روز روشن حقیقت و بلکه واقعییت را منکر میشوند به راستی که شرمتان با دکه با سرنوشت سلامتی این ملت بیچاره بازی میکنید

ایرانی

به نظر میرسد نه فقط آقای وزیر :] اربابان ریز و درشت ایشان هم همه مردم ایران را خر حساب میکنند که برا ی توجیه سو مدیریت بی لیاقتی بی سوادی و تداوم حکومت جاهلانه و احمقانه خوددر روز روشن حقیقت و بلکه واقعییت را منکر میشوند به راستی که شرمتان با دکه با سرنوشت سلامتی این ملت بیچاره بازی میکنید

ایرانی

به نظر میرسد نه فقط آقای وزیر :] اربابان ریز و درشت ایشان هم همه مردم ایران را خر حساب میکنند که برا ی توجیه سو مدیریت بی لیاقتی بی سوادی و تداوم حکومت جاهلانه و احمقانه خوددر روز روشن حقیقت و بلکه واقعییت را منکر میشوند به راستی که شرمتان با دکه با سرنوشت سلامتی این ملت بیچاره بازی میکنید

ایرانی

به نظر میرسد نه فقط آقای وزیر :] اربابان ریز و درشت ایشان هم همه مردم ایران را خر حساب میکنند که برا ی توجیه سو مدیریت بی لیاقتی بی سوادی و تداوم حکومت جاهلانه و احمقانه خوددر روز روشن حقیقت و بلکه واقعییت را منکر میشوند به راستی که شرمتان با دکه با سرنوشت سلامتی این ملت بیچاره بازی میکنید

ایرانی

به نظر میرسد نه فقط آقای وزیر :] اربابان ریز و درشت ایشان هم همه مردم ایران را خر حساب میکنند که برا ی توجیه سو مدیریت بی لیاقتی بی سوادی و تداوم حکومت جاهلانه و احمقانه خوددر روز روشن حقیقت و بلکه واقعییت را منکر میشوند به راستی که شرمتان با دکه با سرنوشت سلامتی این ملت بیچاره بازی میکنید

ایرانی

به نظر میرسد نه فقط آقای وزیر :] اربابان ریز و درشت ایشان هم همه مردم ایران را خر حساب میکنند که برا ی توجیه سو مدیریت بی لیاقتی بی سوادی و تداوم حکومت جاهلانه و احمقانه خوددر روز روشن حقیقت و بلکه واقعییت را منکر میشوند به راستی که شرمتان با دکه با سرنوشت سلامتی این ملت بیچاره بازی میکنید

ایرانی

به نظر میرسد نه فقط آقای وزیر :] اربابان ریز و درشت ایشان هم همه مردم ایران را خر حساب میکنند که برا ی توجیه سو مدیریت بی لیاقتی بی سوادی و تداوم حکومت جاهلانه و احمقانه خوددر روز روشن حقیقت و بلکه واقعییت را منکر میشوند به راستی که شرمتان با دکه با سرنوشت سلامتی این ملت بیچاره بازی میکنید

ایرانی

به نظر میرسد نه فقط آقای وزیر :] اربابان ریز و درشت ایشان هم همه مردم ایران را خر حساب میکنند که برا ی توجیه سو مدیریت بی لیاقتی بی سوادی و تداوم حکومت جاهلانه و احمقانه خوددر روز روشن حقیقت و بلکه واقعییت را منکر میشوند به راستی که شرمتان با دکه با سرنوشت سلامتی این ملت بیچاره بازی میکنید

ایرانی

به نظر میرسد نه فقط آقای وزیر :] اربابان ریز و درشت ایشان هم همه مردم ایران را خر حساب میکنند که برا ی توجیه سو مدیریت بی لیاقتی بی سوادی و تداوم حکومت جاهلانه و احمقانه خوددر روز روشن حقیقت و بلکه واقعییت را منکر میشوند به راستی که شرمتان با دکه با سرنوشت سلامتی این ملت بیچاره بازی میکنید

ایرانی

به نظر میرسد نه فقط آقای وزیر :] اربابان ریز و درشت ایشان هم همه مردم ایران را خر حساب میکنند که برا ی توجیه سو مدیریت بی لیاقتی بی سوادی و تداوم حکومت جاهلانه و احمقانه خوددر روز روشن حقیقت و بلکه واقعییت را منکر میشوند به راستی که شرمتان با دکه با سرنوشت سلامتی این ملت بیچاره بازی میکنید