تغییر به سمت اقتصاد سبز می تواند منجر به ایجاد ده ها میلیون شغل شود

در ایالات متحده، در حال حاضر حدود سه میلیون "مشاغل سبز"، در بخش هایی مانند نیروی باد و صرفه جویی در انرژی وجود دارد. در بریتانیا، تعداد نزدیک به یک میلیون. در اسپانیا حدود نیم میلیون شغل سبز وجود دارد. در بین کشورهای در حال توسعه نیز اقتصاد سبز در حال گسترش است و حدود 7% از افراد شاغل در برزیل که حدود سه میلیون نفر می شوند در بخش اقتصاد سبز مشغول به کار هستند.
خوان سوماویا، مدیرکل سازمان بین المللی کار، می گوید: ثابت شده است که مدل فعلی توسعه ناکارآمد و غیر قابل تحمل است و ما برای حرکت در مسیر توسعه پایدار باید با سیاستهای منسجم تغییراتی را در شرایط زندگی مردم و سیاره مان ایجاد کنیم.
او با رد اینکه صنعت سبز باعث از دست رفتن فرصت های شغلی قدیمی می شود افزود: سازگاری با محیط زیست اگر به درستی مدیریت شود می تواند به ایجاد مشاغل بهتر و بیشتر، کاهش فقر و شرایط بهتر اجتماعی منجر شود.
حداقل نیمی از جمعیت کار تا سال 2030 تحت تاثیر این تغییرات قرار خواهند گرفت. فرایندهای بازرسی صنعتی و تلاش برای کاهش گازهای گلخانه ای و همچنین تغییر روشهای کشاورزی در جهت اقتصاد سبز و همچنین استفاده از مواد خام اولیه سبز برای کارگران شامل این موارد می شود.
برخی از بخش های شناسایی شده در این گزارش که بیشتر تحت تاثیر قرار دارند شامل: کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری، انرژی، منابع تولیدات، بازیافت، ساختمان و حمل و نقل است.
همچنین با مدیریت صحیح زنان نیز می توانند از طریق اقتصاد سبز به مشاغل بهتر دسترسی داشته باشند.

برگردان از : Switching to a green economy could mean millions of jobs, says UN

/ 1 نظر / 38 بازدید