خشم طرفداران محیط زیست از اجرای «سمفونی کارون» ساخته مجید انتظامی

اجرای « سمفونی کارون» که به سفارش 'شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران' تهیه و توسط  استاد مجید انتظامی ساخته شده است موجب خشم طرفداران محیط زیست در ایران شده است.
این برنامه قرار است به مناسبت جشن خودکفایی صنعت سدسازی در کشور اجرا شود و این در حالیست که کارشناسان و دوستداران محیط زیست، سد سازی غیر اصولی را یکی از دلایل اصلی تخریب اراضی کشاورزی، محیط زیست، پوشش گیاهی و جانوری و مهاجرت اجباری روستائیان در سالهای گذشته می دانند.
طی روزهای گذشته، گروه ها و طرفداران محیط زیست از گوشه و کنار کشور با صدور بیانیه ها و اطلاعیه های متفاوت خواستار عدم برگزاری این سمفونی شده اند.
در همین راستا، تعدادی از طرفداران محیط زیست با ایجاد کمپینی اینترنتی از استاد مجید انتظامی خواسته اند در احترام به خواسته طرفداران محیط زیست و با توجه به ویرانی های حاصل از سد سازی در سالهای گذشته از اجرای این برنامه خودداری کنند.

برخی اخبار مرتبط با این موضوع:
-    نامه نگاری فعالان محیط زیست در واکنش به ساخت «سمفونی کارون»
-    درخواست لغو سمفونی کارون
-    آقای انتظامی؛ لطفاً سمفونی مرگ کارون را بنوازید!
-    آقای انتظامی، لطفا مراقب باشید!

/ 0 نظر / 9 بازدید