پست های ارسال شده در دی سال 1385

نتایج آخرین اندازه‌گیری سموم آلی پایدار در بافت ماهیان خزر

نتایج آخرین اندازه‌گیری سموم آلی پایدار در بافت ماهیان خزر   معاون دفتر محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 108 بازدید

حمایت جمعی از اعضای شبکه سازمانهای غیردولتی زیست محیطی استان اصفهان از نامه نخبگ

حمایت جمعی از اعضای شبکه سازمانهای غیردولتی زیست محیطی استان اصفهان از نامه نخبگان  منابع طبیعی و محیط زیست کشوربه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 36 بازدید

نگذارید شاهد مرگ خاموش اسطوره استوار «البرز» باشیم

دلخراش ترین حادثه زیست محیطی   نگذارید شاهد مرگ خاموش اسطوره استوار «البرز» باشیم   144تن از اساتید، اعضای هیأت علمی و نخبگان منابع ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 38 بازدید