پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1386

فاجعه در اصفهان ؛ پنج سانتی‌متر از خاک خیابان چهارباغ پایین نشست کرده است

فاجعه در اصفهان پنجسانتی‌متر از خاک خیابان چهارباغ پایین نشست کرده است قابل توجه آقایانی که می گفتند و می گویند عبور ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 55 بازدید