پست های ارسال شده در مهر سال 1386

کارگروهی برای رعایت استانداردهای اخلاق پژوهش در حیوانات

امروز به میزبانی معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جلسه ای در مورد « رعایت استانداردهای اخلاق پژوهش در مدل حیوانی ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 60 بازدید