پست های ارسال شده در آدر سال 1386

از انجام رزمايش نظامي در پارك‌هاي ملي خودداري كنيد

فرمانده ستاد كل نيروهاي مسلح با صدور بخشنامه‌اي به قواي مسلح كشور اعلا‌م كرد: از انجام رزمايش نظامي در پارك‌هاي ملي خودداري كنيد روزنا- ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 46 بازدید