پست های ارسال شده در فروردین سال 1387

جناب شیر،آهو سفارش بدهید !/ پاسخ انجمن حمایت از حیوانات اصفهان به دکتر ناصر کرمی

در پاسخ به نوشتار دکتر ناصر کرمی با عنوان « جناب شیر پیتزا سفارش بدهد! » درباره نگاه دوستداران محیط ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 54 بازدید