پست های ارسال شده در اسفند سال 1389

لطفاً این درخواست را امضاء کنید : از فرستادن ۴ ببر دیگر جلوگیری کنید!

  دیده بان حقوق حیوانات: هواداران حقوق حیوانات و محیط زیست در ایران برای جلوگیری از ورود ببرهای سیبری جدید به ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 46 بازدید

نامه سرگشاده یک دامپزشک در انتقاد از طرح مبارزه با حیوانات خانگی در مجلس شورای ا

ریاست محترم کمیسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر تابشبا سلاماحتراما در مورد طرحی که 39 تن از ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 45 بازدید