پست های ارسال شده در تیر سال 1390

شکایت جمعی از شهروندان اصفهانی از اداره کل آب منطقه ای برای قطع آب زاینده رود

متن شکایت تنظیم شده توسط موسسه حقوقی راد که قرار است پس از افزودن نام دیگر شاکیان تسلیم دادستانی دادسرای ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 34 بازدید