پست های ارسال شده در مرداد سال 1393

سازمان حفاظت از محیط زیست اراده و توان لازم برای مقابله با حیوان آزاری را ندارد؟

بدبختانه به نظر می رسد اراده قاطعی برای برخورد با گروه های حیوان آزار وجود ندارد و در اثر همین ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 133 بازدید