پست های ارسال شده در اسفند سال 1393

تمدید آزار حیوانات در سیرک ها برای دو سال دیگر از سوی سازمان حفاظت محیط زیست

چشممان روشن! بعد از این همه اعتراض و مستندات علمی، حقوقی، اخلاقی و مذهبی، آقایان پردیسان نشین به سیرک ها ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 88 بازدید

شهروندان ایرانی به صورت دائمی در معرض آموزش حیوان آزاری هستند

سلیمی می‌گوید: "حیوان‌آزاری بخش کوچکی از خشونتی است که در جامعه وجود دارد. آمارهایی که جسته و گریخته در رسانه‌ها ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 83 بازدید