پست های ارسال شده در تیر سال 1394

حیوان آزاری رسمی و علنی با دریافت بلیط 4 هزار تومانی در باغ خرندگان اصفهان

  یک فعال حقوق حیوانات معتقد است؛  اساسا باغ وحش ها و محل های نگهداری حیوانات تلاش دارند به رفاه حیوانات ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 82 بازدید

نامه مهم سمن های محیط زیست اصفهان به رییس جمهور

باسمه تعالی جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم اسلامی ایراناصفهان شهری است که به واسطة توسعة ناپایدار با بحرانهای متعدد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 74 بازدید