پست های ارسال شده در تیر سال 1394

حیوان آزاری رسمی و علنی با دریافت بلیط 4 هزار تومانی در باغ خرندگان اصفهان

  یک فعال حقوق حیوانات معتقد است؛  اساسا باغ وحش ها و محل های نگهداری حیوانات تلاش دارند به رفاه حیوانات ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 254 بازدید

نامه مهم سمن های محیط زیست اصفهان به رییس جمهور

باسمه تعالی جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم اسلامی ایراناصفهان شهری است که به واسطة توسعة ناپایدار با بحرانهای متعدد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 202 بازدید