سال 1389، سال «محیط زیست و میراث طبیعی ایران»

متاسفانه، در سال های اخیر، میراث فرهنگی و طبیعی ایران چنان به ویرانی و نابودی کشیده شده که جز کشورهایی که گرفتار جنگ های دراز مدت بوده اند هیچ کشوری را در دو سده گذشته نمی‌توان پیدا کرد که به چنین سرنوشتی گرفتار آمده باشد. اما، جدا از واقعیات دردناک دیگر، اکنون مساله مرگ و زندگی مطرح است. اکنون، در سرزمین ما، و به صورتی روزمره، مرگ انسان و حیوان و درخت و خاک و زمینی که دچار آلودگی های هر دم فزاینده اند اتفاق می افتد.

از جمله ی عملیات دولتی که اثرات جبران ناپذیر آن ها در تخریب محیط زیست و گسترش بیماری های غیر قابل علاج از هم اکنون در ایران کاملاً آشکار شده است می توان به مواردی اشاره کرد چون: نابودی مناطق حفاظت شده و زیستگاه های طبیعی به بهانه ی اجرای عملیات به ظاهر عمرانی، ساختن سدهای بی رویه و غیر اصولی و ـ به دنبال آن ـ خشکاندن رودخانه ها، تالاب ها و دریاچه ها،و نیز استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه ها، و ایجاد و پخش پارازیت های قوی برای سانسور رسانه های ماهواره ای... و این رشته سر دراز دارد...

... بنیاد میراث پاسارگاد، به احترام نوروز، سال نوی ایرانی که نماد باور به انسان، و باور به ضرورت حفظ ارزش های زنده و زندگی ساز طبیعت است، ضمن ابراز تحسین و سپاس نسبت به کوشندگان حفظ محیط زیست در ایران، که در بدترین شرایط، بی هیچ مشوق دولتی، و با دست خالی همه‌ی هم خود را صرف تغییر این وضعیت می کنند، از مردمان با فرهنگ و علاقمند به محیط زیست ایران و جهان تقاضا می کند که ـ چه از نظر اعمال قوانین بین المللی مربوط به محیط زیست، و چه از نظر آگاه سازی مردمان ایران و جهان با این روند ویرانگر ـ به هر شکلی که برایشان امکان دارد به مبارزه ای زندگی بخش برخیزند.

 

/ 2 نظر / 16 بازدید
default

من امسال می خوام هفت سین بندازم بعد 8سال ماهی قرمز هم می خرم. خدا یه عقلی به ما بده که اینقدر این زمین را به گند نکشونیم.

آرش

سلام. کانون انسان پاک زمین پاک http://phce.org موفق باشید