معرفی چند نژاد معروف گربه

معرفی چند نژاد  معروف گربه

گربه مو بلند ایرانی دارای خطوط قهوه ای

بدن: توپی وگرد،دارای پاهای کوتاه

سر: گردوپهن ، گوشها کوتاه ، بینی کوتاه و پهن، گونه ها گرد وپر

چشم: بزرگ وگرد بارنگهای مسی یا پرتقالی

رنگ: کاملا قهوه ای، روی پیشانی دارای 2-3 خط مجزا، دوخط نازک روی سینه بطور مجزا عبور کرده ویک علامت پروانه ای شکل روی شانه ها وجود دارد ، خطهایی  در دستها از نوک پنجه ها به سمت بالا کشیده شده ، در اطراف پهلوها و دم دارای پوشش حلقوی می باشد.

پوشش: موبلند وافشان

دم :کوتاه و پرمو

 

 

پرشین کت 

 

گربه سیامی

بدن: اندازه متوسط،اندام دراز وباریک ، پاها متناسب و قلمی که پاها کمی بلندتر از دستها می باشند.پنجه ها کوچک وبیضی شکل ، دم دراز وحلقوی ودر انتها باریک

سر:عضلانی ومثلثی شکل که به سمت پوزه به شکل جالبی باریک می شود.گوشها بزرگ ونوک تیز ودر قاعده عریض می باشند.

چشم: آبی روشن وبراق ،به اندازه متوسط و بادامی شکل

رنگ :کرم که به رنگ حنایی سایه می زند ودر پشت بچه گربه ها کمرنگتر می باشد.

پوشش: موها کوتاه با بافتی جالب ، شفاف ، براق وخوابیده می باشد.

 

گربه سیامی

 

 

گربه برمه ای

بدن: کَشیده ، پاها کوتاه ، پنجه ها قوی و کوچک

سر: پهن ، گرد ، محکم با گونه های پر

چشم : آبی روشن

رنگ : به همان رنگ گربه سیامی است ،اما دم و پنجه ها قهوهای تیره می باشد ، رنگ پوشش طلایی کمرنگ یا قهوه ای روشن مایل به زرد و خاکستری ، چنگالها سفید به حالت دستکش می باشند.

پوشش: بلند و متراکم ، دم انبوه با بافتی ابریشمی

دم : افشان وبلند

گربه برمه ای

گربه اسفینکس آبی

بدن : طویل با دمی بلند، گوشها خیلی بزرگ و با نوک گرد ، پاها بلندو باریک با پنجه های گرد وکوچک

سر: مثلثی شکل با بینی کوچک                     

چشم :عمقی ،  شیبدار و به رنگ مسی

پوشش: فاقد مو

گربه اسفینکس

 

/ 2 نظر / 52 بازدید
pishi

مرسي

نوچه لوتی " زرتنبو "

سام الیکوم مراتب ایحترامو ایجانب به طرفی یت لوتی زرتنبو که لوتی پیشیای تیرون بزرگه هسش خیدمت شوما معروز میداریم ، خییلی از مرامت خووشمون اومد ، صفاتونو عقشه . فقت ای عسک پیشی آخریه پشم و پیلیش چیطور شده ، ما که خودموون گربه هسیم واسمون سرپریز بود . حالا واسیه ایکه عسکای ریفیق روفقا و فک و فامیلای مارو تو لونه تون لیکش کردین و خییلی خوش مرامین و مام زمین خورته شومام هسیم ، باس یه روز با همه پیشیای پل چوپی ترشیف بیاریم وردست شووما و فرنداتون خیدمت پیشیانه کنیم ، بازم از ای کارا بکنین. " نوچه لوتی و ملخص همه گی پیشیا و پیشی دوسای تیرون بزرگ و حومه جات "