پیدا کنید پرتقال دزد را !


در خبرها آمده بود که مجسمه ستارخان ، باقرخان و استاد شهریار را از خیابانهای تهران دزدیده اند ! انصافاً جدا کردن و دزدیدن مجسمه های بزرگ فلزی کار هر کسی نیست ، دزدش خیلی باید ماهر و نترسباشه !

یادم میاد چند سال پیش هم از این اتفاق ها در اصفهان می افتاد ، البته ظاهراً اون موقع زورشون زیاد نبود و تنها مجسمه ها رو خراب می کردن یا آتش می زدن ، البته خدا رو شکر دیگه چند سالیه از این اتفاق ها نیفتاده و ظاهراً مجسمه خرابکن ها وضعشون خوب شده و سر کار و زندگی شان رفته اند و دیگه وقت این کارها را ندارند ...

راستی چه کسی می خواهد سر به تن مجسمه سردار خان و باقرخان نباشه ؟!

 

/ 0 نظر / 14 بازدید