/ 2 نظر / 19 بازدید
miri

سلام . فکر می کنم سازمان محیط زیست تلاش دارد با اینگونه مبادله حیوانات نشان دهد که بی عرضه و بی عمل و بی بو و خاصیت نیست . اگرچه در مقابل نابودی جزایر و دریاچه ها و تالاب های ایران ساکت مانده و عینک بی غیرتی به چشم زده است .اما دیدگانش را با احیای نسل های حیوانات دوباره باز می کند ، حتی اگر به قیمت جان حیوانات بی گناه تمام شود . باید گفت : آزموده را دو باره آزمودن خطا است . شما عرضه نگهداری از یک مورچه را هم ندارید . چه برسد به شیر و پلنگ و ببر .