ممنوعیت استفاده از آب بطری در شهرداری, شورای شهر و سازمانها و نهادهای وابسته به شهرداری اصفهان

طرح ممنوعیت استفاده از بطری آب بسته بندی شده در شورای شهر، شهرداری، سازمانها و نهادهای وابسته آن با اکثریت آرا به تصویب رسید. .

🔴 بر اساس این طرح شهرداری مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که در کلیه اماکن و سازمانها و واحدهای وابسته که امکان آب آشامیدنیِ غیربسته بندی وجود دارد، از مصرف آب بسته بندی خودداری کنند

/ 0 نظر / 88 بازدید