عکس های جمعه: عکس هایی از محل زندگی گاندی

درخت زیبایی در عمارت آقا خان

ساختمان اصلی عمارت آقا خان

گاندی و همسرش ماهادِو دسای، حدود سه سال در این اتاق حبس خانگی بودند

نمای دیگری از آن اتاق و وسایل محقر زندگی گاندی. اینها تمام دارایی مادی گاندی بوده

وسایل زندگی گاندی

بخشی از خاکستر جسد گاندی در اینجا دفن شده است

عکس ها از سپهر سلیمی

مطالب مرتبط: عکس های جمعه

/ 2 نظر / 100 بازدید

پس سه هزار میلیاردشان را کجا نگه می داشته اند؟!!!