پویش کشوری نجات اسب درشکه

نخستین بار سال نود بود که مطلبی در مورد رنج اسبهای میدان نقش جهان نوشتم. اعتراض به بهره کشی ظالمانه از این حیوانات بی پناه منحصر به ایران نمی شود و از نیویورک و پاریس تا پکن و حتی درشکه های خاندان سلطنتی بریتانیا را شامل می شود.

اخیرا شهردار مونترال در کانادا به وعده محیط زیستی خود عمل کرده و ممنوعیت استفاده از اسب از سال دوهزار و بیست اجرایی خواهد شد. پیش از این در بارسلون, دهلی نو و برخی شهرهای امریکا در ایالت های مختلف اجرایی شده است.


اعتراضات حامیان #حقوق_حیوانات در شهرهای مختلف ایران نسبت به بهره کشی از اسب درشکه تاکنون غیرمنسجم و طبیعتا کم اثر بوده است. اینک با بهره گیری از توان شبکه و سازمانهای غیردولتی محیط زیستی, کوشندگان حقوق حیوانات و شبکه های اجتماعی وقت آنست که پویشی برای نجات اسبهای درشکه شروع به کار کند.


نام این پویش با همراهی بیش از دویست و پنجاه نفر از همراهان این صفحه -که عمدتا حامی محیط زیست و حیوانات هستند- انتخاب شد و نشان آن را محمد رضا رحیمی عزیز طراحی کرده است.

.

تولید محتوا, فرهنگ سازی, استفاده از ظرفیتهای قانونی, مذهبی و اخلاقی در مخالفت با این کار از جمله کارهاییست که برای رسیدن به نتیجه باید انجام شود. همچون دیگر پویش های ترویجی, در کنار عنوان و هدف اصلی, اهداف آموزشی, فرهنگی و ترویجی بسیاری در کنار این پویش وجود خواهد داشت. باید بکوشیم این ارابه های حیوان آزاری به نمادهایی برای برائت از #حیوان_آزاری و ترویج مهربانی شهروندان با حیوانات تبدیل شوند.


از همه دوستانی که علاقه مند به همکاری هستند دعوت می کنم که برای همفکری و همراهی در کنار ما باشند. حتمن راه آسانی در پیش نخواهد بود اما قطعن روزی اسبهای درشکه ها نجات خواهند یافت. لطفا برای پیوستگی مطالب هر کجا مطلب یا عکسی در این خصوص منتشر شد از هشتگ #نجات_اسب_درشکه استفاده شود

/ 0 نظر / 466 بازدید