دو کاریکاتور زیست محیطی

7x946l1.jpg


82wnfut.jpg

این دو کاریکاتور پر معنا را از گزارش "چشم انداز زیست محیطی جهان " که اخیراً منتشر شده گذاشته ام . البته برای بهتر دیدن طرح بالایی می توانید اینجا (+) را کلیک کنید.

این روزها انجمن ما (حمایت از حیوانات اصفهان) بواسطه مهرورزی ها ، بی جا و مکان است و برای پیدا کردن محلی برای تشکیل جلسات و حضور در کابینه 70 میلیونی ! به این در و آن در می زنیم .

دو قسمت از چهار قسمت تمام شد ، امیدوارم این پائیز و زمستان نیز هر چه زودتر بگذرد و باز بهار بیاید و عطر یاس فضا را پر کند ...

/ 1 نظر / 102 بازدید
ژاله

چه باحال