دو خبر خوش؛ لغو مجوز معدن موته و توله یوزهای توران


دیروز یکی از روزهای ماندگار فعالیتهای محیط زیستی در سالهای اخیر بود. 💚نخست خبر مشاهده چهار نفر توله یوز به همراه مادرشان در توران منتشر شد. شنیدن این خبر وقتی لذت بخش تر شد که این منطقه تا چندی پیش در تصرف گله های گوسفند بوده و توسط پویش مردمی یوز تا ابد خریداری و آزاد سازی شده بود و اینک به زیستگاه امن یوزها تبدیل شده بود.


💚خبر دوم توقف واگذاری معدن در پناهگاه حیات وحش #موته بود. موته یکی از بهترین زیستگاه های آهو در ایران است و ادامه فعالیتهای معدنی می تواند بقای حیات وحش منطقه را با خطر جدی مواجه کند. اینک یازده هزار آهوی موته کمی آسوده تر از قبل هستند.


در روزهای رخوت و ناامیدی کوشندگان و سمن های محیط زیست, انتشار این دو خبر خون تازه ای در رگهای بدنه رنجور محیط زیستی های ایران است. یکبار دیگر آموختیم هر حرکت اجتماعی که بر پایه درست و منافع ملی و زیستی شکل بگیرد بی تاثیر نیست و کم یا زیاد به نتیجه خواهد رسید. امید که این خبرهای خوش ادامه داشته باشد و زیست بوم ایران و عاشقانش روزهای بهتری در پیش رو داشته باشند.

/ 1 نظر / 336 بازدید