# آلودگی_هوا

اگر نمی توانید کاری بکنید بروید کنار تا باد بیاید، شاید هوا پاک شود

به نام آفریدگار طبیعت مدیران محترم سیاسی، اجرایی و نمایندگان محترم شهر و استان اصفهان با سلامحتماً خبرهای مربوط به وضعیت مرگ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 18 بازدید

مرگ خاموش شهروندان اصفهانی و عقب گرد در حل مشکل آلودگی هوا درسالهای گذشته

  بهبهانی ادامه داد: اکسیدهای نیتروژن موجب افزایش فسفات‌ها و نیترات‌ها در آب و خاک می‌شود که به گفته کارشناسان به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید