# درخت

قطع بیش از 300 درخت کهنسال در کویر مرکزی ایران به بهانه جایگزینی با درختان مثمر!

  پایگاه آگاهی رسانی محیط زیست ایران (زیستا): در روزهای گذشته بیش 300 اصله درخت که قدمت آنها بین 100 تا ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 11 بازدید