# سلامت

اگر نمی توانید کاری بکنید بروید کنار تا باد بیاید، شاید هوا پاک شود

به نام آفریدگار طبیعت مدیران محترم سیاسی، اجرایی و نمایندگان محترم شهر و استان اصفهان با سلامحتماً خبرهای مربوط به وضعیت مرگ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 18 بازدید

آلودگی محیط زیست تهدیدی برای شهر اصفهان و شهروندان اصفهانی !

آلودگی سفره های زیرزمینی درحال گسترش استدکتر نعمت الله اعتمادی فر عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی در جلسه علنی امروز ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 49 بازدید