# شبکه_سازمانهای_غیر_دولتی_زیست_محیطی_استان_اصفهان

نامه مهم سمن های محیط زیست اصفهان به رییس جمهور

باسمه تعالی جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم اسلامی ایراناصفهان شهری است که به واسطة توسعة ناپایدار با بحرانهای متعدد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 194 بازدید

بیانیه شبکه سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی اصفهان برای نجات چهارباغ

    پایگاه آگاهی رسانی محیط زیست ایران (زیستا): شبکه سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی استان اصفهان در اعتراض به عملکرد مدیریت ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 67 بازدید