# شبکه_سازمانهای_غیر_دولتی_زیست_محیطی_استان_اصفهان

در تبریز چه گذشت؟ دستاورد اجلاس سه روزه سمن های محیط زیستی چه بود؟!

مقدمه: یادگار دوره اصلاحات که بهترین زمان فعالیت سازمانهای غیردولتی بود تجربیات گرانقدری است که برای کوشندگان اجتماعی و بویژه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 52 بازدید