# مردم

اعتراضات مردم و طرفداران محیط زیست تا بازگشت حیات دائمی به زنده رود ادامه دارد

اسفندیار امینی ، مدیر عامل کانون خبرگان کشاورزان استان اصفهان به گفته مدیر عامل کانون خبرگان کشاورزان استان اصفهان، امسال از ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 202 بازدید