# کودکان

اگر نمی توانید کاری بکنید بروید کنار تا باد بیاید، شاید هوا پاک شود

به نام آفریدگار طبیعت مدیران محترم سیاسی، اجرایی و نمایندگان محترم شهر و استان اصفهان با سلامحتماً خبرهای مربوط به وضعیت مرگ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 18 بازدید

پرهیز از افراط و لزوم برخورد منطقی و اثرگذار در برخورد با قربانی کردن حیوانات

بنابراین تبلیغات افراطی در این خصوص نه تنها تاثیری در وضعیت حیوانات و یا کاهش آمار ذبح حیوانات ندارد حتی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید