مهرگان شاد باد

 

 

مژده ای دوستان مهرگان است / مهر با هر کسی مهربان است

مهر روز و ماه فرخ مهر / جشن فرخنده‌ی مهرگان است

گرمی و پاکی و شادی از اوست / فرّ و شیدش کران تا کرانست

در دل گرم هر ذره از مهر / یک جهان شور هستی نهان است

نور بخشد به گیتی و مینو / شوربخشِ زمین و زمان است

مایه زندگانی و هستی / این جهان چون تن و او روان است

ایزد مهر دردین زرتشت / فرّ و فرمندی جاودان است

« مهریشت » دلاویز و زیبا / شرح بخشی از این داستان است

مهرٍ فرمند را می‌ستاییم / چون دلِ گرمِ عالم در آن است

زایشِ « مشیه » و « مشیانه » / در همین روز با فرّ و شان است

جشن پایان محصول و برداشت / فر و شادی ز چهرش عیان است

صد بهاران در آن می ‌توان دید / گرچه آغاز فصل خزان است

سال عمرش نیاید به گفتار / زودتر از زمان کیان است

کاوه را او توان داد و نیرو / حامی پرچم کاویان است

شد فریدون به ضحاک پیروز / چون که او شاه مهر آرمان است

عشق و مهرند همزاد دیرین / مهر با عاشقان هم ‌زبان ست

دشمن رشک و کین و تباهی / دوستی را بهین پشتیبان است

داور مردمان در پس از مرگ / نیک کردار از آن در امان است

راه و رسم وفاداری از اوست / بی‌وفایی به جانش گران است

این نگهدار پیمان نمادش / حلقه مهر خورشید سان است

بهر هر همسری حلقه‌ مهر / برتر از گوهر شایگان است

زین سبب حلقه مهرورزی / زیبِ دستِ همه همسران است

تا دو همسر به هم مهر ورزند / در گسستن شکست و زیان است

مهر از آغاز بنیاد هستی / پیکِ دل‌ها و پیوند جان است

مهر ورزیدن و شاد بودن / خوی دیرین ایرانیان است

آفرین خدا باد بر مهر / مهر آیینِ پیر مغان است

هفت گام است در مکتب مهر / کز تعالیم مهری نشان است

برترین حد پالایش روح / قبله‌گاه همه عارفان است

مهر، ای نوربخش مسیحا / شور جانت در این کاروان است

دین عیسا ز تو مایه بگرفت / از فروغ تو پرتو فشان است

آن همه سنت و رسم و آیین / از تو در تار و پودش نهان است

مایه‌های تو جانمایه‌اش شد / جذبه و شور و حالش از آن است

خفته رازی به مهرابه‌هایت / کز بیانش سخن ناتوان است

چون و چندش نگنجد به گفتار / زان که برتر ز شرح و بیان است

نور و نیرو و شیدایی و شور / عشق و عرفان و تاب و توان است

حافظ و مولوی راه پویش / آن دو را سر بر این آستان است

سهروردی چو منصور حلاج / لاله سرخ این بوستان است

آنچه از مهرگان می ‌توان گفت / جشن بشکوهی از باستان است

عارفان مهر را می‌ستایند / چون نمودار جان جهان است

شعر از استاد توران شهریاری

مطلب مرتبط :

جشن مهرگان ، روز عشق در فرهنگ ایران

/ 3 نظر / 10 بازدید
محسن تیزهوش

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

شاهین سپنتا

http://www.savepasargad.com/ بازتاب اخبار زیستا در تارنمای نجات پاسارگاد[گل]

مهدی مرادی

ای فاضلاب /اکنون تو حرف رودخانه را نمی فهمی(یک شعر زیست محیطی)